Foreningens formål

Download foreningens formål som pdf her

Næstved Cityforening er en aktiv aktør i at styrke og udvikle Næstved midtby som en vigtig handelsdestination på Sjælland. Dette sker blandt andet ved, at bymidten fremstår attraktiv og imødekommende overfor kunder, turister, samt andre brugere af bymidten.

Byen rummer et væld af specialbutikker, hvor du vil opleve personale med høj faglighed og stor ekspertise. Når du handler i de fysiske butikker, vil du opleve en god service, hvor du får stimuleret dine sanser ved at se, mærke og dufte til produkterne.

Gennem en fortsat vigtig indsats på idégenerering og udvikling af services samt tiltrækning af butikker, skal der sikres et bredt udvalg af handelsmuligheder i bymidten, således at Næstved City fremstår attraktiv overfor besøgende, kunder og turister.

Næstved City skal være et oplagt samlingspunkt for handel, oplevelser og turisme men også besøgende, der har lyst til at gå en tur i den historiske og unikke bymidte. En del af bymidtens DNA er restaurant- og cafémiljøet, hvor bl.a. udeservering af mad- og drikkevarer vil give et tiltrængt afbræk i handelsoplevelsen.

En stærk handelsby med en bred vifte af aktiviteter og events kan understøtte Næstved som bosætnings by. Det vil vi som Cityforening, bruge aktivt i vores samarbejde med bl.a. resten af erhvervslivet og de løbende drøftelser med Næstved Kommunen.

For at skabe en levende bymidte, er det vigtigt, at planlægge og afholde events/arrangementer der spreder sig hen over året. Der skal sættes fokus på aktiviteter, der favner bredt og som kan tiltrække både lokale samt borgere fra vores opland. Særligt skal vi have et fokus på at målrette aktiviteter, der understøtter børn og deres familier.

Cityforeningen skaber aktiviteter, oplevelser og events, der understøtter udviklingen af Næstved bymidte som en attraktiv oplevelses- og handelsdestination. Medlemmerne skal være en aktiv del af oplevelser, events samt andre arrangementer, der understøtter et større kundeflow i bymidten.

I dag har vi en lang række aktiviteter, der favner bredt og som understøtter de forskellige årstider. Vi har bl.a. aktiviteter som citynætter, øl- og vinfestival, markedsdage, trick or treat, halloween, snedronningens iskrystaller, påskejagt og sommerbilletten.

Næstved City skal fremstå attraktiv og imødekommende. Vi som Cityforening faciliterer en stor del af oppyntningen i forbindelse med årstiderne, herunder til bl.a. halloween, jul og påske.

Næstved Cityforening vil skabe værdi og sammenhold blandt medlemmerne af foreningen. Dette gør vi bl.a. ved, at skabe konkrete indsatser og aktiviteter der understøtter sammenholdet.

Gennem Næstved Cityforenings hjemmeside vil der være et medlemssite, hvor medlemmerne kan logge på og byde ind med eksempelvis tilbud eller initiere til andre tiltag medlemmerne imellem. Medlemsvirksomhedernes ansatte skal løbende være opdaterede omkring nyheder og kommende arrangementer m.v. gennem medlemssitet.

Gennem medlemskab af Næstved Cityforening er der adgang til forskellige muligheder, herunder den fælles webshop naestvedshop.dk, hvor medlemsbutikkerne kan lægge varer til salg.

Næsted Cityforening og Sct. Jørgens Park ejer i fællesskab Næstved Gavekort ApS. Langt hovedparten af omsætningen på over 2 mio. kr. årligt sker i bymidtens medlemsbutikker.

Medlemmerne skal bringes mere i spil, igennem medlemsarrangementer og aktiviteter, der har et fagligt og socialt fokus.

Værdien og fordelene ved at være medlem af Næstved Cityforening skal være mere synlige. Der skal blandt andet sættes fokus på, at medlemmerne er aktive parter i at bidrage til fællesskabet og danne rammerne for et godt handelsliv i bymidten. Medlemmerne af Næstved Cityforening skal opleve en fællesskabsfølelse og have lyst til at byde ind.

Gennem positive historier og målrettet information ønsker vi, at sprede budskabet om Næstved Cityforenings mange aktiviteter og gode handelsoplevelser, samt Næstved City som en unik og historisk bymidte.

Næstved City byder på en bred vifte af forskellige erhverv og specialbutikker, der tilbyder en unik palette af produkter samt services, og henvender sig dermed til en bred målgruppe. Det skal markedsføres overfor besøgende og kunder, hvilke produkter og services medlemmerne byder ind med. Medlemmerne skal fungere som aktive ambassadører og bidrage til markedsføringen af egen butik/virksomhed, og samtidig bidrage til markedsføringen samt videreformidlingen af de fælles initiativer.

Næstved Cityforening markedsfører medlemmerne på forskellig vis. Dette sker bl.a. gennem ”Medlemmer i fokus”, stemningsvideoer og konkurrencer samt branchespecifikke promoveringsvideoer.

Som medlem af Næstved Cityforening bidrager du også aktivt til en bymidte, der fremstår attraktiv i forhold til beplantning, oppyntning og belysning.

Vi skal have et øget fokus på, at markedsføre medlemmernes bidrag til Næstved som handelsdestination og som en attraktiv bymidte.

Et andet tiltag, der skal bidrage til markedsføring af handelslivet er ”Byens Bedste”, der afholdes i samarbejde med Mærk Næstved, Næstved Erhverv, Sjællandske Medier og Ugeavisen Næstved. Begivenheden blev iværksat i 2019 og har til formål hvert år, at uddele ”Byens Bedste” inden for 15 forskellige branchekategorier på baggrund af indstillinger.

Næstved Cityforening skal være aktive på den politiske og administrative dagsorden, der kan bidrage til, at fremme aktiviteter og tiltag til gavn for bymidten og handelslivet i og omkring Næstved City.

En del af arbejdet er, at påvirke politiske processer og beslutninger, der har indvirkning på foreningens formål. Som eksempel kan nævnes den fortsatte implementering af ”Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte”.

I et tæt og forpligtende samarbejde med Næstved Erhverv og Næstved Kommune, vil vi som forening initiere til projekter og initiativer, der understøtter Næstved City som handelsdestination. Vi vil arbejde for, at der bliver udarbejdet konkrete handlingsplaner.

Ydermere er det vigtigt at kunne måle på udviklingen og resultaterne af de tiltag der iværksættes. Derfor er der behov for værktøjer og systemer, der kan bruges til at skabe indsigt i og sammenligne data for Næstved City.

Næstved er en historisk by, hvor der er rig mulighed for at opleve både kultur, natur og handel. Næstved byder på flere store seværdigheder og forlystelser, herunder bl.a. Holmegaard Glasværk, BonBon-Land, Gavnø Slot og Park samt Herlufsholm.

Et oplagt besøgsmål for turister er bymidten med gode shoppingmuligheder, samt et blomstrende restaurant- og caféliv med stor variation i det der udbydes.

Næstved Cityforening vil understøtte andre turismeindsatser i vores destination. Vi skal tænke turisterhvervet på tværs af destinationen med afsæt i ”hvad der styrker dem, styrker os”.

Som forening skal vi sprede viden og kendskab om de muligheder og seværdigheder, som Næstved som turistdestination byder på. For os som bymidte er det vigtigt, at turisterne bliver mødt med en god service, når de handler/benytter bymidten, for at de naturligt får lyst til at vende tilbage til Næstved.

Vi skal tiltrække flere turister til Næstved bymidte og der skal gøres en indsats for, at forlænge sæsonen og sikre deres kendskab til byens flotte og historiske hoteller.

I Næstved Cityforening gør vi et aktivt valg i at engagere os i forskellige fora, der understøtter turisterhvervet. Vi ønsker, at indgå i tætte samt forpligtende samarbejdsrelationer, for at sætte SydkystDanmark på landkortet som et attraktivt turistmål.

Eksempler på konkrete fora er: SydkystDanmarks advisory board, Næstved Turistforening, Næstved Historiefestival samt Bylivsgruppen

Næstved Cityforenings bestyrelse

Næstved Cityforenings bestyrelse består af 5 – 7 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Foreningens daglige ledelse varetages af medarbejderne på City Kontoret. De 5 – 7 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling, der samtidig vælger 1-2 suppleanter.

Formand i bestyrelsen
Nino Rostgaard
Underhuset

Næstformand i bestyrelsen
Heidi Hansen
Matas

Kasserer i bestyrelsen
Brian Jensen
b-spis

Bestyrelsesmedlem
Gitte Sass

Gitte Sass Optik

Bestyrelsesmedlem
Thomas Pedersen

EDC Poul Erik Bech

Bestyrelsesmedlem
Tina Lundfort
Neye

Bestyrelsesmedlem
Gustav Andersen
Scandinavian Audio Group

Suppleant
Cecilie Ølund
Butik Ølund

Suppleant
Johny Thaysen
Blomstertrylleriet